Hurricane season no worry to some Gordon Town residents